WATTANACHOKGROUP

OUR PRODUCTS

WATTANACHOKGROUP

ABOUT US

WATTANACHOK GROUP

การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อมาพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าในเครือ บริษัทกู๊ดวิล แมชชิน ได้พัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (CE และ อื่นๆ) เป็นที่รู้จักกันทั้งภายในและต่างประเทศในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันนี้ เครื่องหมายการค้าโคเวท, อาลีบาบา, เมจิก แลมป์ และ โกปี๊ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น จีน กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ และอีกหลายประเทศในเอเชีย
WATTANACHOKGROUP

NEWS & EVENTS

Engine by shopup.com